Gambia

De eerste keer dat we naar Gambia gingen werden we getroffen door de armoede en de uitzichtloosheid van de jongeren. We hebben nagedacht over de mogelijkheden om persoonlijk wat te doen en kwamen tot het laten studeren van 2 jongens, die we daar ontmoet hadden. We zijn nu een paar jaar verder en de resultaten zijn geweldig. Er zijn diploma's en gretigheid om verder te gaan. Het gaat niet om enorme bedragen en de dankbaarheid is enorm. We willen dit graag doorzetten en het zou geweldig zijn als we donaties krijgen, zodat we wellicht nog meer jongeren kunnen begeleiden.

Op de foto's: Trudy bijpraten met de jongens. Jainaba, 11 jaar en op de Apple Tree International Primary school. Kebba ontvangt zijn eind diploma. Musa aan het werk als electricien. Kebba carriére maken in Qatar. 

The first time we went to Gambia, we were struck by the poverty and the hopelessness of young people. We have thought about what we could do and came to the study of 2 guys, that we had met. We are now a few years later and the results are amazing. There are diplomas and eagerness to continue. It is not about huge amounts and the gratitude is enormous. We want to continue like this and it would be great if we get donations, so we might be able to guide more young people.

On the pictures : Trudy catching up with the boys. Jainaba, 11 years old and attending the Apple Tree International Primary school. The final graduation of Kebba in 2014. Musa at work as electrician. Kebba making career in Qatar.

  • Gambia_Dec_2013
  • Gambia_Jainaba
  • Gambia_Kebba_2014
  • Gambia_Musa
  • Kebba_Qatar